GRADIŠKO JEZERO 2020

Gradiško jezero

Gradiško jezero se nahaja JV od naselja Gradišče pri Lukovici, do katerega prispemo tako, da na avtocesti Ljubljana – Celje izberemo izvoz Lukovica, nato sledimo usmerjevalnim tablam za Gradiško jezero.

Jezero predstavlja mokri zadrževalnik na reki Drtijščici, katerega osnovni namen je zmanjšati ogroženost pred poplavami v srednjem in spodnjem toku reke Radomlje.

Največja značilnost in vrednost tega prostora pa je razgiban relief, kjer strme površine prekriva gozd, na južnih položnejših pobočjih so travniki, ki jih členijo pasovi dreves, obmejki in porasle grape. Biotska raznovrstnost območja in oddaljenost od urbanih središč dajeta možnost kakovostne izrabe prostega časa z rekreativnimi in s športnimi dejavnostmi v naravnem okolju ter sprostitev vseh starostnih skupin prebivalcev bližnjih naselij in tudi širšega slovenskega prostora.

Pot okoli jezera meri 4,2 km in jo lahko prehodimo, prekolesarimo, bolj aktivni pa pot tudi po večkrat pretečejo.

 

Preko pregrade jezera poteka tudi Rokovnjaška planinska pot, po kateri pridemo iz Gradišč in se nadaljuje v Negastrn. Rokovnjaška planinska pot ima 13 kontrolnih točk na dolžini kar 58 km.

Legendi

Obstajata dve legendi, ki pripovedujeta, da je na tem območju, pod današnjim naseljem Gradišče, nekoč stalo jezero. Obe legendi omenjata gradiški grad in grad Rožek. Prva pravi, da je v jezeru živel zmaj. Žrtvovati bi mu morali graščakovo hčer, vendar je zmaja prej ubil berač, ki je bil za to bogato nagrajen. Druga legenda pravi, da sta se graščaka po jezeru vozila drug k drugemu na obiske in skupaj lovila ribe. Kasneje so morali tlačani na zahtevo graščaka gradu Rožek prekopati jez na Kurniku v Trnjavi. Voda je odtekla in nastali so pašniki.

Na planoti nad Gradiškim jezerom stoji cerkev sv. Marjete. Na vrhu hriba, severovzhodno od cerkve sv. Marjete na Gradišču, so bili najdeni dokazi, da je na tem mestu stalo prazgodovinsko gradišče, po katerem je kraj dobil svoje ime. Jugovzhodno od jezera se dvigajo ruševine gradu Rožek.